Shopping Cart
Shopping Cart

วางระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์ Ruijie Reyee

การวางระบบ WiFi โดยใช้อุปกรณ์จาก Ruijie Reyee สำหรับธุรกิจหรือสำนักงาน จำเป็นต้องวางแผนอย่างดีเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่ และมีความเสถียรในการใช้งาน นี่คือแนวทางพื้นฐานในการวางระบบ

1. การวางแผนและประเมินความต้องการ

 • ประเมินพื้นที่: วัดขนาดพื้นที่ที่ต้องการให้บริการ WiFi และทำการแบ่งโซนต่างๆ เช่น ห้องประชุม, พื้นที่ทำงาน, พื้นที่ส่วนกลาง
 • ความต้องการของผู้ใช้: ประเมินจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน และประเภทของการใช้งาน เช่น การท่องเน็ต, การประชุมวิดีโอ, เกมส์ออนไลน์ ฯลฯ
 • ความต้องการด้านความเร็ว: พิจารณาความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

2. เลือกอุปกรณ์

 • Router Gateway: เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจองค์กร
 • Access Points (APs): พิจารณาจำนวน APs ที่จำเป็นตามขนาดพื้นที่และโครงสร้างของอาคาร

3. การติดตั้ง

 • ติดตั้ง APs ในตำแหน่งที่เหมาะสม: ต้องติดตั้งในจุดที่สามารถครอบคลุมสัญญาณได้ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการถูกกีดขวางโดยวัสดุที่สามารถดูดซับหรือสะท้อนคลื่นสัญญาณ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน: ใช้สาย Ethernet หรือเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สาย และตั้งค่าเครือข่ายให้เหมาะสม

4. การตั้งค่าเครือข่าย

 • SSID และรหัสผ่าน: ตั้งชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่านที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การแบ่งแยกเครือข่าย: สร้าง VLAN หรือเครือข่ายแยกต่างหากสำหรับแขกหรือบริการพิเศษ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
 • ควบคุมการเข้าถึง: ใช้การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาตามนโยบายขององค์กร

5. การทดสอบและประเมินผล

 • ทดสอบความเสถียรและความเร็ว: ใช้เครื่องมือทดสอบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความเสถียรและความเร็วของสัญญาณ WiFi ในทุกพื้นที่ที่ครอบคลุม
 • ปรับแต่งระบบ: ปรับการตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย ตามผลที่ได้จากการทดสอบ

6. การดูแลจัดการระบบ

 • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ใช้เครื่องมือจัดการเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ทุกตัวในระบบเครือข่าย, ตรวจจับการล่มของอุปกรณ์, และวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย สามารถตรวจสอบได้ผ่าน Ruijie Cloud
 • การอัพเดทซอฟต์แวร์: รักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบด้วยการอัพเดทซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ สามารถอัพเดทผ่านระบบคลาด์ว Ruijie
 • การสำรองข้อมูลการตั้งค่า: จัดทำการสำรองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหา
 • การปรับปรุงความปลอดภัย: ติดตั้งการป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (NIPS) และใช้มาตรการอื่นๆ เช่น WPA3 สำหรับการเข้ารหัส WiFi เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การฝึกอบรมผู้ใช้: ให้คำแนะนำและฝึกอบรมกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานเครือข่าย เช่น การจัดการรหัสผ่านและการเข้าใช้งานอุปกรณ์

ด้วยการวางแผนที่รอบคอบและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ระบบ WiFi ของคุณจะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเรามีบริการ Config ติดตั้งวางระบบ Wifi System สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที

LINE LOGO SVG สอบถามเพิ่มเติม