1. เลือกที่หัวข้อ NETWORKS คลิ๊ก DHCP คลิ๊กแทบ Settings Enable DHCP
  2. คลิ๊ก +ADD DHCP
  3. ตั้งชื่อNETWORKS ตามที่เราต้องการกำหนด และใส่ค่าIP Address ให้ถูกตามหัวข้อที่กำหนดโดยสิ่จำเป็นต้องใส่ค่า คือ ค่าของSub Net ,Mask,Default Gateway ,Lease time ,Preferred DNS, จากน้้น คลิ๊กSAVE
  4. เลือกกำหนดPort Gi0/2-7 (Gateway EG2100-P) เพื่อให้แจก DHCP IP Address โดยกำหนดIP Address ที่ต้องการใช้งาน
  5. การสร้างVLAN บนGateway Ruijie คลิ๊กเลือกที่ Interface Port ที่ทำการแจก DHCP เลือกSub Interface กำหนด Sub Interface ใส่ค่า ID VLAN ,IP Address ,Sub Net, คลิ๊ก Any IP Address สำหรับ DNS Preferred , Reverse Path กรณ๊ทำWAN Load Balance Multi-WAN