1. เลือกที่หัวข้อ Network ⇒VPN ⇒ Configure
 2. เลือก Branch Type ⇒ Branch ⇒Next
 3. เลือก VPN Type แบบ L2TP IPSec ⇒ Next
 4. กำหนด IP Address Local Range ในการเชื่อมต่อจาก Branch เข้ามายัง HQ ตัวอย่าง Home Clients IP Address 192.168.8.0/24 ⇒ HQ IP Address Local 10.50.5.0/24
 5. กำหนด Username & Password ในการเชื่อมต่อ VPN

 6. เลือกอุปกรณ์ Gateway ที่Site ต้องการเชื่อมต่อ VPN Click เลือก WEB CLI ⇒Click เลือกคำสั่ง Running Config แล้วคัดลอก interface Virtual-Template 2 และ ppp authentication pap chap
  จากนั้นเลือกเปิดคำสั่งผ่าน WEB CLI ⇒Run คำสั่ง
 7. config ter
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  HQ(config)#int Virtual-template 2
  HQ(config-if-Virtual-Template 2)#ppp authentication pap chap ms-chap-v2
  HQ(config-if-Virtual-Template 2)#end
  HQ#wr

สร้างVPN Connection บน Computer

 1. สร้างVPN Connection Name
 2. Server Name or IP Address
 3. VPN Type : L2PT/IPsec with pre-shared key
 4. กำหนด Type Sign-in infog username and Password แล้วใส่user name และ password